Jahody- odrody a pestovanie

Jahody-botanická charakteristika:

Pestovanie tropických a subtropických rastlín