Ochrana citrusov

Insekticídy, ochrana rastlín proti voškám, moliciam, strapkám, pásavke zemiakovej

Insekticídy  na ničenie hmyzu v ovocinárstve, zelenine a v obilninách
Insekticídy sú určené na ničenie hmyzu v zemiakoch, zelenine, ovocinárstve a v obilninách. Dnes sa výrobcovia snažia presadiť na trh prípravky, ktoré hlavne neškodia ľudskému zdraviu, okolitej prírode, nezamorujú vodné zdroje, ide o prípravky hlavne pre listovú aplikáciu.
Insekticídy rozoznávame dotykové a systémové,  systémový účinok sa prejavuje v koreňoch, steblách a listoch rastlín. Vyznačuje sa rýchlym kontaktným a požerovým efektom, poreto je lepší, ako dotykový, tam škodci hynú len na tých miestach, kde sú priamo zasiahnuté ochranným prostriedkom.  Systémové insekticídy zasahujú v rastline priamo  receptor nervového systému. Sú vysokoaktívne na cicavý hmyz (vošky, strapky, molice), výborne účinkuje na ostatnýi hmyz a pásavku zemiakovú. Systémové insekticídy sú  prípravky vhodné do integrovanej ochrany rastlín hlavne v tom prípade, ak sú bezpečné pre predátorov roztočcov /užitočné roztoče/.
PROTI ŠKODCOM JE DOLEŽITÉ VOLIŤ POSTREK, KTORÝ ÚČINKUJE RÝCHLO.
Rýchlo v preklade znamená „knock down“. sa deje tak, že symptómy sú viditeľné napr. u vošiek a pásavky približne od 30 minút  do jednej hodiny. Škodcovia, ako poásavka zemiaková,puklice, hlavne vošky a molice hynú už do 24 hodín.  Výsledkom je, že v porovnaní s inými prípravkami určenými proti pásavke zemiakovej postačuje jedno ošetrenie počas vegetácie. Rýchla penetrácia do pletiva rastliny (odolnosť k zrážkam – 2 hodiny po aplikácii). Rýchla distribúcia prípravku do najmladších častí rastliny.
Moderné prípravky insekticídneho alebo fungicídneho charakteru účinkujú približne po dobu do 5 týždňov (vo väčšine prípadov je to obdobie aktivity pásavky zemiakovej).
Pokiaľ je možné, volíme insekticídy, ktotré škodia rovnako starším larválnym štádiám,  ako aj proti dospelým.
Účinná látka systémových insekticídov  sa po ošetrení distribuuje do celej rastliny v krátkom čase. Z uvedeného vyplýva, že ošetrenie je bezpečné z hľadiska atmosferických vplyvov (dažďové zrážky, slnečný svit, vysoké a nízke teploty). V zelenine je možné očakávať účinok proti voškám, moliciam až po dobu 6 týždňov.

 

Pestovanie tropických a subtropických rastlín