Podnože citrusov

Podnože citrusov, druhy podnoží, kompatibilita podnoží……..

PONCIRUS TRIFOLIATA, vynikajúca podnož pre chladné zimovanie citrusov, zákrskovito rostúca podnož, mrazuvzdorná, skorý nástup do dormáncie prenáša aj na zavrúbľovanú časť rastliny, kotrá následne skoro  zaplodí, plody sú ale na tejto podnoži menšie, čo však nevadí, lebo sú   výbornej akosti. Srastá veľmi dobre s veľkou časťou citrusov, snáď je len mala skupina, s ktorou sa neznesie. Podporuje znižovanie horčín v plodoch, najmä grepov. Úrodnosť naštepených rastlín je veľmi vysoká. Tento druh podnože je veľmi  odolný proti hnilobe koreňov a aj voči škodcom.  “Flying dragon”- odroda poncirusu, ktorý má ešte zakrzlejší a pomalší rast, preto má na rast odrôd na nech zaštepených citrusoch ešte viac brzdiaci vpliv.


Vynikajúco znášajú prehnojenie, zasolenie pôd, aj piesočnaté pôdy.

C. VOLKAMERIANA (PASQ.) TAN., výborná podnož, podporuje vzrast a plodnosť i velkosť plodov. Kompatibilita dobrá, zlepšuje odolnost voči gumóze. Je citlivá na xyloporózu, veinanation, woody gall a Phytophthoru citriphtoru. Dobre znáša aj chladné prostredie

C. SINENSIS OSBECK, Pomarančovníkové podnože zrastajú dobre so všetkýmii odrodami. Pre tvorbu podnoží používame semena z vybraných druhov pomarančov. Semenáčky mávají často kerovitý vzrast. Kedysi sa dobre osvedčily semenáče kubanských pomarančov, no ale smolou v súčasnosti je to, že kubánske pomaranče sa už k nám nedovážajú.  Preto používame pomaranče rodu Valencia, sú  veľmi  plodné, plody mají vynikajúcu chuť akvalitu. Pomarančovníkové .podnože mají dobrou afinitu so všetkými druhmi citrusov, neosvedčili sa len pre niektoré drobnoplodé krížence. Sú ale naopak, háklivé na hnilobu koreňov, na druhej strane vynikajúco znášajú zasušenie pôdy.

SP (Speciální podnož) jediná pôvodná česká podnož, kríženec C. ichangensis SWINGLE x “Tahitian”, ktorú vyšľachtil  Karel Urban . Má dobrú afinitu s citrusy,  vhodná i pre bytové pestovánie, lebo podporuje zakrzlý rast a kerpovytý vzrast korunky. Nastupuje aj skoro  do plodnosti.

C. MACROPHYLLA WESTER, jedna z najlepších podnoží, odolná voči hnilobe koreňov, znáša výborne  zasolené pôdy. Vhodná podnož pre citróny, nedoporučuje sa pre sladkoplodé citrusy.

“TROYER” a “CARRIZO” patrí v Austrálii k najrozšírenejším podnožiam. Ide o krížence trifoliáty a pomarančovníka “Washington”. Vyšľachtené boli  v Kalifornii r. 1909. Snášajú, rovnako ako  pomarančovníky,na živiny chudobnú pôdu s prídavkom piesku. Plody vrúbľovancov majú velmi dobrú kvalitu, zrejú  však neskôr. Hodí sa pre pomarančovníky a pre grejpfruty. Grejpfruty sú následne  sladšie,  obsahujú menej  horčín. Podnož je absolútne nekopatibilná s odrodou  “Eureka”. Velmi dobre zrastá s citrónovníkmi, neosvedčili sa pre maloplodé citrusy. podnože sú veľmi chladu-mrazuvzdorné.

Pestovanie tropických a subtropických rastlín